DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

08:30h AQUATONO
Maria

 08:30h AQUACROSS
Maria

 

08:30h AIGUAGIM
Carlota

08:30h AQUATONO
Maria


15:30h AIGUAGIM
Carlota

 

15:30h AIGUAGIM
Carlota
   
20:15h AIGUAGIM
Mònica   

20:15h AIGUAGIM
Patxi

  20:15h AIGUAGIM
Mònica