Són les classes que es fan a terra, sense utilitzar les màquines. Les sessions duren 50 minuts i poden ser individuals o col·lectives. Consta de nombrosos exercicis en els que es fa servir un material específic: toning balls (pilotes amb pes), pilotes d'estabilitat, fitness circles i bandes elàstiques. Les classes col·lectives són més apropiades per la gent que no té cap problema important.
DIMARTS DIMECRES DIJOUS
18:00h Mònica  10:30h Mònica 19:00h Mònica
  20:15h Mònica