Què és INDIBA® Deep Beauty?

INDIBA® Deep Beauty és una tecnologia patentada que combina les maneres capacitiu i resistiu a una freqüència de 448 kHz per optimitzar l'intercanvi iònic equilibrant el potencial elèctric en els teixits.
Efectes del Sistema Proionic® en els processos biològics:

El Sistema Proionic® genera diversos processos biològics a nivell cel·lular i tres accions bàsiques en tots els tipus de teixits. Segons el tractament a realitzar, s'ajusta l'increment de la potència de l'equip, sumant-se els beneficis de cada efecte als anteriors.

Un tractament amb tres beneficis:
Atèrmic: bioestimulació
Tèrmic: bioestimulació + microcirculació
Hipertèrmia: bioestimulació + microcirculació + hiperactivació